tileh

آخرین اخبار در مورد ایران تیمورتاش

ماجرای فحش 18+ شاه به روزنامه‌ها به خاطر رضا پهلوی چیست؟

اسدالله عَلَم در خاطرات خود می‌نویسد: ... فرصت را مغتنم می‌دانم که عرض کنم، این پسر [رضا] را تا کی می‌خواهید در دست پرستار فرانسوی و فقط پرستار فرانسوی بگذارید. ایشان باید به عادات ایرانی، روحیه ایرانی، و علایق ایرانی خود بگیرد. فارس پلاس - روایت تاریخ:‌ اسدالله عَلَم نزدیک‌ترین فرد به شاه پهلوی بود. نخست‌وزیری و وزارت دربار(!) پهلوی از جمله سوابق اوست. مجموعه هفت جلدی یادداشت ...